Pályázatok

KutFő projekt

Státuszfolyamatban

Cél szerinti tevékenység: KutFő – közhasznú adatgyűjtés és fiatal-fiatal központú szakmai ismeretterjesztés támogatása. A projekt célja, hogy a videóelemzés és analitika területén pályakezdő újságíró számára lehetővé tegye a munkatapasztalatok, a távmunka, általában a technológiai és a gyakorlati szakmai ismeretek megszerzését, elmélyítését. A támogatás keretében 5 fő fiatal pályakezdőt foglalkoztatunk az ország szinte minden pontjáról, akik a világ videóelemzéssel foglalkozó érdekesebb projektjeit és eredményeit gyűjtik össze és tárják a magyar, illetve angol nyelvű olvasók elé. A munka szakmai irányítását, a technikai és az anyagi feltételeket az U1 Nonprofit Kft. biztosítja, de az eredmények teljes mértékben az öt fiatal érdeme -- a szerkesztés, lektorálás, anyaggyűjtés és fordítás teljes mértékben az ő munkájuk:

 • Honlap (magyar): http://videoanalytics.today
 • Honlap (angol): http://machinevision.today
 • Támogatási összeg: 26 MFt
 • Támogató: az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Európai Unió
 • Résztvevők: U1 Nonprofit Kft. (főpályázó)
 • Megvalósítási időszak: 2013. április 1 - 2014. június 30.

Medicsphere projekt

Státuszlezárult

A projekt célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének korszerű, holisztikus, egészségügyi, gazdasági és informatikai szempontokat is figyelembe vevő döntéstámogató rendszerrel megalapozott javítása az "egy adat több szolgáltatás" filozófia mentén.

A projekt egy átfogó keretet kíván adni az egészségügyi problémák lehető legteljesebb elemzésére, valamint a problémák lehetséges megoldásainak feltárására. A kutatást egy széles körű, így nem csak jól strukturált, hanem szöveges, képi és videó adatokra (pl. műtéti felvételekre) is kiterjedő egészségügyi adatgyűjtés alapozza meg.

Az adatgyűjtéssel párhuzamosan elvégezzük az egészségügyben alkalmazható, többszereplős költség-haszon elemzési modellek feltárását és összehasonlítását, az egyedi betegutak szemszögéből kiindulva. A kidolgozott modell és a rendelkezésre álló adatgyűjtés összekapcsolásával, egy esetfüggő betegút-szervezési megoldást szeretnénk kínálni, amelyet élő környezetben tesztelve hasonlítunk össze a jelenleg alkalmazott protokollokkal.

Az adatgyűjtésben szereplő többletinformációk, a videó felvételek felhasználásával pedig a képzést, a tapasztalatszerzést, és a kritikus műtétek gyakorlását támogató, fizikai (nyomás, távolság, visszahatás) modellen alapuló szimulációs rendszert dolgozunk ki.

A projekt megvalósítása során az adatok gyűjtésének szociometriai, gazdaságtani, analitikai szempontú gyűjtését a projektgazda koordinálja, míg az informatikai megvalósítása a konzorciumi tag feladata. Az általános egészséggazdasági költség-haszon modellezés tématerületét a BGF dolgozza fel, amelyre épülve egy mikrogazdasági modell jön létre. A modell implementációja, a betegút-szervezés optimalizálása, tesztelése elsődlegesen a BGF feladata, építve az U1 ilyen irányú adatbányászati tapasztalataira. Az adatgyűjtés képi, illetve videó alapú kidolgozása, valamint a gyűjtés döntéstámogató rendszerbe való domesztikációja az U1 feladata. Az új típusú adatok mint források bevonására építve az U1 és a BGF közösen, a gazdaságossági, az oktatási és az informatikai tapasztalatok szinergiáját felhasználva egy interaktív, fizikai modellen alapuló szimulációs oktató környezetet hoz létre.

 • Honlap: http://medicsphere.eu/
 • Támogatási összeg: 170 MFt
 • Támogató: az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Európai Unió
 • Résztvevők: Budapesti Gazdasági Főiskola (főpályázó), U1 Nonprofit Kft.
 • Megvalósítási időszak: 2012. szeptember 1 - 2014. december 31.